کارشناس زخم
اولین درمانگر تخصصی زخم در استان اردبیل (مریم بهرام نژاد) ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

اولین درمانگر تخصصی زخم در استان اردبیل (مریم بهرام نژاد)

تاکنون بیش از 300 مورد زخم دیابتی که کاندید قطع عضو بودند و یا در صورت عدم مراقبت کافی فرد را در آینده با خطر قطع عضو مواجه می‌کردند؛ توسط خانم بهرام نژاد کارشناس زخم بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل و‌ مسئول کلینیک زخم آذربایجان ترمیم قطعی یافته اند.