کاراته
درخشش کاراته کار اهل گرمی در مسابقات قهرمانی کشوری 16 مرداد 1398

درخشش کاراته کار اهل گرمی در مسابقات قهرمانی کشوری

کاراته کار اهل گرمی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات قهرمانی کشوری خوش درخشید.