پیمان سپاری ارزی
دلگرمی برای صادرات با حذف قوانین مزاحم پیمان سپاری ارزی ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

دلگرمی برای صادرات با حذف قوانین مزاحم پیمان سپاری ارزی

پیرموذن، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل گفت: تجار و بازرگانان با حل مشکل پیش رو در پیمان سپاری ارزی دلگرمی بیشتری را در فعالیت ها و اقدامات موثر در این حوزه به دست آوردند.