پوشاک
طرح ملی تولید پوشاک در روستاهای اردبیل اجرا می‌شود 29 مرداد 1397

طرح ملی تولید پوشاک در روستاهای اردبیل اجرا می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: طرح ملی تولید پوشاک در روستاهای اردبیل اجرا می‌شود.