پاکسازی طبیعت
کشت زیر نایلونی در اردبیل تا ۶۰ درصد کاهش یافته است ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدیرکل محیط زیست اردبیل:

کشت زیر نایلونی در اردبیل تا ۶۰ درصد کاهش یافته است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: کشت زیر نایلونی تا ۶۰ درصد در استان اردبیل کاهش یافته است.