پارک علوی
وعده ۶ ماهه تکمیل پارک علوی هنوز عملی نشده است! 10 بهمن 1400

وعده ۶ ماهه تکمیل پارک علوی هنوز عملی نشده است!

وعده ۶ ماهه تکمیل پارک علوی توسط شهرداری گرمی با گذشت ۱۲ ماه هنوز عملی نشده است.

علت عدم اجرای پارک علوی در میدان بسیج عدم انجام تعهدات شهرداری است 24 مرداد 1399
مسئول بنیاد علوی در گرمی مغان:

علت عدم اجرای پارک علوی در میدان بسیج عدم انجام تعهدات شهرداری است

مسئول بنیاد علوی در گرمی گفت: در موضوع احداث پارک علوی و واحدهای تجاری در میدان بسیج کنار مزار شهدای گمنام هنوز شهرداری در مرحله سند و تکمیل تفاهم با هلال احمر است و این بنیاد برای اجرای تعهدات خود مشکلی ندارد.

پارک علوی با مشارکت شهرداری و بنیاد علوی در گرمی احداث می‌شود 03 شهریور 1398

پارک علوی با مشارکت شهرداری و بنیاد علوی در گرمی احداث می‌شود

مدیر طرح ملی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان گفت: پارک بزرگ تفریحی و سرگرمی با مشارکت بنیاد علوی درگرمی ساخته می‌شود.