ونوس بهنود
آشفتگی بصری در معابر اردبیل؛ چهره شهر گویای هویت دیرینه فرهنگی نیست 10 آذر 1398

آشفتگی بصری در معابر اردبیل؛ چهره شهر گویای هویت دیرینه فرهنگی نیست

با وجود برخورداری از هویت دیرینه، چهره شهر اردبیل به دلیل سوءتدبیرها از آشفتگی و بی‌نظمی بصری فرهنگی متعددی رنج می‌برد.