ولی قربانپور
دیدار مسئولین گرمی با ولی قربانپور جانباز ۲۵ درصد 07 دی 1398

دیدار مسئولین گرمی با ولی قربانپور جانباز ۲۵ درصد

مسئولان شهرستان گرمی با جانباز 25 درصد هشت سال جنگ تحمیلی، دیدار کردند.