ولی اسماعیلی،نماینده گرمی،بیکاری
مردم از نبود شغل بشدت در فشار اقتصادی و معیشتی هستند 15 اسفند 1399
اسماعیلی:

مردم از نبود شغل بشدت در فشار اقتصادی و معیشتی هستند

نماینده گرمی و انگوت در مجلس گفت: مردم استان اردبیل هم در مرکز استان و هم در شهرستانهای شمال و جنوب استان از نبود اشتغال به شدت در فشار اقتصادی و معیشتی قرار دارند.