وزیر فرهنگ و ارشاد
مجتمع فرهنگی و هنری گرمی امسال بهره‌برداری می‌شود 29 شهریور 1398

مجتمع فرهنگی و هنری گرمی امسال بهره‌برداری می‌شود

مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان گرمی مغان که از ۱۴ سال پیش در حال احداث است، امسال به صورت کامل بهره‌برداری می‌شود.