وزیر اقتصاد
تمدید مهلت پرداخت مالیات تا پایان اردیبهشت 28 اسفند 1398

تمدید مهلت پرداخت مالیات تا پایان اردیبهشت

وزیر اقتصاد گفت: مهلت پرداخت مالیات مؤدیانی که موعد پرداخت آن‌ها تا ۲۸ اسفند است، تا ۳۱ اردیبهشت سال آینده تمدید شده است.