وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
حکم انفصال موقت صولت مرتضوی قبل از انتصاب در وزارت کار لغو شده بود 10 آبان 1401

حکم انفصال موقت صولت مرتضوی قبل از انتصاب در وزارت کار لغو شده بود

دیوان عدالت اداری در مورد پرونده صولت مرتضوی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد: حکم انفصال موقت وزیر کار، قبل از انتصاب وی در این وزارتخانه لغو شده بود.