وزارت امور خارجه ایران
موافقت با خروج نام اکثریت افراد و نهادها از فهرست تحریم‌ها ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

موافقت با خروج نام اکثریت افراد و نهادها از فهرست تحریم‌ها

معاون سیاسی وزیر خارجه گفت: موافقت با خروج نام اکثریت افراد و نهادها از فهرست تحریم‌ها صورت گرفته اما دیگرانی هنوز به دلایل مختلف در فهرست وجود دارند و مذاکره ما برای این کار ادامه دارد.