وحدت حوزه و دانشگاه
دانشگاه اسلامی با وحدت عمیق و عملی حوزه و دانشگاه محقق می‌شود 02 دی 1398
امام جمعه گرمی:

دانشگاه اسلامی با وحدت عمیق و عملی حوزه و دانشگاه محقق می‌شود

امام جمعه شهرستان گرمی گفت: دانشگاه صد درصد اسلامی با وحدت عمیق و عملی حوزه و دانشگاه محقق می‌شود.