وام فامیلی
وام یک‌روزه ۱۲۰ میلیارد تومانی یک نماینده برای اقوام 23 شهریور 1398

وام یک‌روزه ۱۲۰ میلیارد تومانی یک نماینده برای اقوام

"نماینده‌ای که برای ورود به مجلس میلیاردی هزینه کرد، در یک روز ۱۲۰ و چند میلیارد تومان برای چند نفر از اقوام خود وام گرفت".