هیئت رییسه
اعضای هیئت رئیسه شورای شهر اردبیل انتخاب شدند 22 مرداد 1397
برای دومین سال؛

اعضای هیئت رئیسه شورای شهر اردبیل انتخاب شدند

انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای شهر اردبیل برای سال دوم برگزار شد.