نهاد پیشرفت گرمی
گرمی صاحب کتابخانه عمومی مستقل می‌شود 07 آبان 1399
پس از سال‌ها چشم انتظاری؛

گرمی صاحب کتابخانه عمومی مستقل می‌شود

عملیات اجرایی ساخت اولین کتابخانه عمومی مستقل در گرمی به همت بنیاد مستضعفان آغاز شد.