نظام بروکراسی
سود مرکب نفس تولید را به شمارش انداخته است/واحدهای صنعتی اردبیل گرفتار بروکراسی بانکی  ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

سود مرکب نفس تولید را به شمارش انداخته است/واحدهای صنعتی اردبیل گرفتار بروکراسی بانکی 

موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سود مرکبی که بانک‌ها از واحدهای تولیدی و صنعتی می‌گیرند، نفس تولید را به شمارش انداخته است.