نجفی
نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی به قتل همسرش اعتراف کرد 08 خرداد 1398

نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی به قتل همسرش اعتراف کرد

محمد علی نجفی؛ شهردار اسبق تهران که مظنون اصلی قتل همسرش بود، بازداشت شد.