مکاز ظهر عاشورا
نماز ظهر عاشورا در گرمی اقامه شد 19 شهریور 1398

نماز ظهر عاشورا در گرمی اقامه شد

به یاد آخرین نماز عاشقانه سید و سالار شهیدان نماز ظهر عاشورا در صفوف یکپارچه و منسجم در گرمی برپا شد.