موشک
شلیک ۳ موشک بالستیک به جنوب عربستان سعودی 20 مرداد 1397

شلیک ۳ موشک بالستیک به جنوب عربستان سعودی

یگان موشگی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از شلیک سه فروند موشک بالستیک به جنوب عربستان سعودی خبر داد.