موذن زاده
سند ثبت ملی آثار استاد «سلیم موذن زاده» رونمایی شد 05 تیر 1398

سند ثبت ملی آثار استاد «سلیم موذن زاده» رونمایی شد

مراسم رونمایی از سند ثبت ملي شيوه مداحي مرحوم استاد سليم موذن زاده اردبيلي برگزار شد.