مواد مخدر،نیروی انتظامی
دستگیری قاچاقچی موادمخدر با ۵۰ کیلوگرم شیشه در جاده سرچم 18 آذر 1399

دستگیری قاچاقچی موادمخدر با ۵۰ کیلوگرم شیشه در جاده سرچم

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: یک قاچاقچی مواد مخدر همراه با ۵۰ کیلو و ۷۸۰ گرم ماده مخدر شیشه در جاده سرچم به اردبیل بازداشت شد.