منطقه آزاد تجاری – صنعتی
بارانداز اردبیل رقیب آستارا نیست ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بارانداز اردبیل رقیب آستارا نیست

اکبر بهنام‌جو در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: با تصویب منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل این استان در ریل توسعه شتاب بیشتری خواهد گرفت و چهره توسعه نیافتگی از رخساره اردبیل رخت بر می بندد. وی به ویژگی منحصربه فرد منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در مقایسه با […]