ملی
جلسه مجمع نمایندگان منتخب استان اردبیل با مدیر عامل بانک ملی کشور 31 اردیبهشت 1399

جلسه مجمع نمایندگان منتخب استان اردبیل با مدیر عامل بانک ملی کشور

جلسه مجمع نمایندگان منتخب استان اردبیل با مدیر عامل بانک ملی کشور برگزار شد.

ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت مهم‌تر است 25 خرداد 1398

ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت مهم‌تر است

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: در شرایط کنونی ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت دارای اهمیت بسیار بیشتری است.