معضل بیکاری
معضل ۷۰ هزار بیکار در اردبیل با شعار و وعده حل‌شدنی نیست ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

معضل ۷۰ هزار بیکار در اردبیل با شعار و وعده حل‌شدنی نیست

اردبیل- موسوی، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: هم‌اکنون با وجود ۷۰ هزار بیکار در این استان دیگر شعار و وعده قابل قبول نیست.