معاون فرماندار
روزانه ۷ تن مرغ در شهرستان گرمی توزیع می‌شود 16 اسفند 1399

روزانه ۷ تن مرغ در شهرستان گرمی توزیع می‌شود

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گرمی گفت: براساس تصویب ستاد تنظیم بازار از امروز روزانه ۷ تن مرغ در شهرستان گرمی توزیع می‌شود.

بازدید فرماندار شهرستان گرمی از مسیر کوچ عشایری 12 خرداد 1399

بازدید فرماندار شهرستان گرمی از مسیر کوچ عشایری

فرماندار شهرستان گرمی از مسیر کوچ عشایری بازدید کرد.