معاون عمرانی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل معرفی شد 11 اردیبهشت 1398

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل معرفی شد

استاندار اردبیل در حکمی مسعود امامی یگانه را به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل منصوب کرد.