معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تصفیه آب با آب شیرین کن ایرانی با یک سوم قیمت بین المللی 25 فروردین 1400

تصفیه آب با آب شیرین کن ایرانی با یک سوم قیمت بین المللی

به گزارش آذرمغان به نقل از مهر، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، علی اشرف مدرس مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: در برنامه ۵ ساله توسعه، مقرر شده است که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری محقق شود. در این زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرو هستند و ما […]