مطالبات نماینده گرمی
نماینده مغان در مجلس: مسئولی که توان کار شبانه روزی با نماینده را ندارد، تشریف ببرد 13 خرداد 1399

نماینده مغان در مجلس: مسئولی که توان کار شبانه روزی با نماینده را ندارد، تشریف ببرد

نماینده مغان در مجلس گفت: مسئولی که توان کار شبانه روزی با نماینده را ندارد، تشریف ببرد.