مشکل اب
مشکلی در تامین آب سلاله موران وجود ندارد 16 اسفند 1399

مشکلی در تامین آب سلاله موران وجود ندارد

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گرمی گفت: مشکلی در تامین آب سلاله موران وجود ندارد.