مشوق های سرمایه گذاری
مسئولان قوانین دست و پاگیر را از سر راه بردارند؛ ارائه مشوق‌های حمایتی برای توسعه گرمی ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

مسئولان قوانین دست و پاگیر را از سر راه بردارند؛ ارائه مشوق‌های حمایتی برای توسعه گرمی

به گزارش آذرمغان به نقل از ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: تقویت مسیر و رونق تولید با تلاشی مضاعف و اساسی و جلب رضایت سرمایه‌گذاران یک اولویت اساسی است که مسئولان باید این مهم را مد نظر قرار داده و با رفع موانع تولید و نیز کمک به رونق استان گام‌های بلندی […]