مشترکین گاز
گاز تعدادی از روستاهای گرمی ۲۷ اسفند قطع می‌شود 26 اسفند 1399

گاز تعدادی از روستاهای گرمی ۲۷ اسفند قطع می‌شود

گاز تعدادی از روستاهای گرمی 27 اسفند قطع می‌شود.