مسعود امامی‌یگانه
۳۶ واحد سردخانه در اردبیل راه‌اندازی می‌شود 27 اسفند 1399

۳۶ واحد سردخانه در اردبیل راه‌اندازی می‌شود

فرماندار اردبیل گفت: واحد سردخانه با ظرفیت ۸۰ هزارتن در شهرستان اردبیل در حال تکمیل است و ۳۶ واحد سردخانه در اردبیل راه‌اندازی می‌شود.