مسابقات استانی
درخشش دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرمی 25 مرداد 1399

درخشش دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرمی

دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرمی در سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن، عترت و نماز( مرحله استانی) خوش درخشیدند.