مرکز مشاوره
احداث ۲۵۱ واحد مسکونی مددجویان در سال گذشته 26 تیر 1400
مدیرکل سازمان بهزیستی استان اردبیل مطرح کرد؛

احداث ۲۵۱ واحد مسکونی مددجویان در سال گذشته

مدیرکل بهزیستی استان از احداث ۲۵۱ واحد مسکونی مددجویان در سال گذشته خبر داد.