مرکز اردبیل
مرکز درمان ناباروری اردبیل آمادگی پذیرش زوج‌های نابارور از سراسر کشور را دارد 20 مرداد 1397

مرکز درمان ناباروری اردبیل آمادگی پذیرش زوج‌های نابارور از سراسر کشور را دارد

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: مرکز درمان ناباروری اردبیل آمادگی پذیرش زوج‌های نابارور از سراسر کشور را دارد.