بایگانی‌های مردم - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
مشقت های مردم برای رسیدن به ١۴٠٠/کارتون ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

مشقت های مردم برای رسیدن به ١۴٠٠/کارتون

در روزهایی که مردم فشار تورم بی سابقه ای را تحمل می کنند؛ خبری از تدابیری که دولت دوازدهم در ایام انتخابات وعده آن ها را میداد نیست و گرانی اقلام اساسی، یکی پس از دیگری گریبان مردم را می فشارد.