مراقب بازاریاب های انتخاباتی باشیم
مراقب بازاریاب های انتخاباتی باشیم 05 آبان 1398

مراقب بازاریاب های انتخاباتی باشیم

با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازاریاب های انتخابات از خواب چهار ساله خود درحال بیدار شدن هستند تا در این دوره هم از کارفرمایان و ارباب های خود بتوانند پور سانت خوبی دریافت کنند.