بایگانی‌های محمدی - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
رشد و توسعه حقیقی جوامع بدون حضور اصحاب رسانه در عرصه محقق نمی‌شود ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
محمدی:

رشد و توسعه حقیقی جوامع بدون حضور اصحاب رسانه در عرصه محقق نمی‌شود

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان اردبیل گفت: رشد و توسعه حقیقی جوامع بدون حضور اصحاب رسانه در عرصه محقق نمی‌شود.