محمدی
رشد و توسعه حقیقی جوامع بدون حضور اصحاب رسانه در عرصه محقق نمی‌شود 18 مرداد 1397
محمدی:

رشد و توسعه حقیقی جوامع بدون حضور اصحاب رسانه در عرصه محقق نمی‌شود

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان اردبیل گفت: رشد و توسعه حقیقی جوامع بدون حضور اصحاب رسانه در عرصه محقق نمی‌شود.