محدودیت اصناف
تخطی از محدودیت‌های کرونایی به پلمب بدون اخطار اصناف منجر می‌شود 20 آبان 1399

تخطی از محدودیت‌های کرونایی به پلمب بدون اخطار اصناف منجر می‌شود

رئیس اتاق اصناف استان اردبیل گفت: تخطی از محدودیت‌های کرونایی به پلمب بدون اخطار اصناف منجر می‌شود.