مانع زدایی‌ها
پوستر تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

پوستر تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پوستر تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها به همت مرکز فضای مجازی بسیج اردبیل انتشار یافت.