لیگ ملتها
بلیت فروشی اینترنتی لیگ ملتهای والیبال جهان در اردبیل از ۲۷ خرداد 25 خرداد 1398

بلیت فروشی اینترنتی لیگ ملتهای والیبال جهان در اردبیل از ۲۷ خرداد

بلیت فروشی اینترنتی رقابتهای والیبال لیگ ملتهای جهان در اردبیل طبق قوانین فدراسیون جهانی از 27 خرداد آغاز خواهد شد.