قیمت برنج
در طول ماه‌های گذشته ثبات قیمت را در بازار برنج شاهد بودیم 04 مرداد 1400
رئیس اتحادیه علافان و خشکبار فروشان اردبیل:

در طول ماه‌های گذشته ثبات قیمت را در بازار برنج شاهد بودیم

رئیس اتحادیه علافان و خشکبار فروشان استان اردبیل با بیان اینکه قیمت برنج ارتباط مستقیم با عرضه و تقاضا دارد گفت: خوشبختانه در طول ماه‌های گذشته ثبات قیمت را در بازار برنج شاهد بودیم.