قومیت گرایی
تعصبات قومی دست‌مایه تبلیغ داوطلبان/شگرد نخ‌نمای تحریک احساسات 19 خرداد 1400

تعصبات قومی دست‌مایه تبلیغ داوطلبان/شگرد نخ‌نمای تحریک احساسات

پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، گروه استان‌ها- اسد بابایی:، قومیت‌گرایی و عوام‌فریبی با شعارهای پررنگ و لعاب در عرصه سرنوشت‌ساز انتخاب ملی گاه می‌تواند مردم را از معیارهای اصلی دور نگه دارد، پس در این زمینه آن دسته از داوطلبانی که با هدف تحریک احساس عوام به چنین روش‌های تبلیغاتی متوسل می‌شوند اغلب شانس بیشتری برای […]

19 خرداد 1400

استفاده ابزاری از زبان آذری توسط برخی داوطلبان انتخابات

پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان؛ گروه استان‌ها – نوشین سلامت: قومیت‌گرایی و عوام‌فریبی با شعارهای پررنگ و لعاب در عرصه سرنوشت‌ساز انتخاب ملی گاه می‌تواند مردم را از معیارهای اصلی دور نگه دارد، پس در این زمینه آن دسته از داوطلبانی که با هدف تحریک احساس عوام به چنین روش‌های تبلیغاتی متوسط می‌شوند اغلب شانس بیشتری […]

تعصبات قومی دست‌مایه تبلیغ داوطلبان/ردِ انسجام ملی با هوچی‌گری 19 خرداد 1400

تعصبات قومی دست‌مایه تبلیغ داوطلبان/ردِ انسجام ملی با هوچی‌گری

پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان؛ گروه استان‌ها – نوشین سلامت: قومیت‌گرایی و عوام‌فریبی با شعارهای پررنگ و لعاب در عرصه سرنوشت‌ساز انتخاب ملی گاه می‌تواند مردم را از معیارهای اصلی دور نگه دارد، پس در این زمینه آن دسته از داوطلبانی که با هدف تحریک احساس عوام به چنین روش‌های تبلیغاتی متوسل می‌شوند اغلب شانس بیشتری […]