قهرمان بوکس
قهرمان طلایی المپیاد استعداد برتر رشته بوکس تجلیل شد 07 شهریور 1398

قهرمان طلایی المپیاد استعداد برتر رشته بوکس تجلیل شد

اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمی از مسعود عزیزپور قهرمان طلایی المپیاد استعداد برتر رشته بوکس تجلیل کرد.