قطار تفریحی
حادثه برای قطار شورابیل! 04 آبان 1399

حادثه برای قطار شورابیل!

قطار تفریحی مجموعه گردشگری شورابیل اردبیل دچار حادثه شد.