قانون اساسی آمریکا
نگاهی به متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا/ «بایدن» رفتنی است؟ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

نگاهی به متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا/ «بایدن» رفتنی است؟

گاف های پی در پی رئیس جمهور آمریکا و تشخیص پزشک سابق کاخ سفید مبنی بر اینکه او به زوال عقل دچار شده؛ بحث درباره برکناری وی و واگذاری قدرت به «هریس» را طبق متمم ۲۵ قانون اساسی، داغ کرده است.