فوتسال بانوان
واکنش بانوان فوتسالیست به اظهارات وحید شمسایی ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

واکنش بانوان فوتسالیست به اظهارات وحید شمسایی

ملی پوشان فوتسال بانوان در واکنش به اظهارات وحید شمسایی پاسخ او را دادند.