فروشگاه اینترنتی
تاثیر فروشگاه های اینترنتی بر توسعه صنعت استان اردبیل 09 فروردین 1401

تاثیر فروشگاه های اینترنتی بر توسعه صنعت استان اردبیل

ارسلان خانزاده در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اظهار کرد: امروزه عرضه محصولات در حالت تبدیل شدن از حالت سنتی به مجازی و آنلاین است. وی اظهار کرد: ما در استان اردبیل با دو نوع فروشگاه های عرضه خدمات و محصولات در قالب آنلاین و اینترنتی روبه رو هستیم. فروشگاه هایی که مکان فیزیکی […]